امضای مطمئن
پاراف؛ سریع‌ترین و امن‌ترین مسیر
برای امضای مطمئن اسناد
شما
راهکارهای پاراف
نسخه موبایل
 • امضای دیجیتال بر اساس استاندارد PKI
 • دریافت و اشتراک گذاری رسید امضا
 • رمز نگاری و ذخیره سازی اسناد

نسخه دسکتاپ
 • امضای دیجیتال بر اساس استاندارد PKI
 • دریافت و اشتراک گذاری رسید امضا
 • رمز نگاری و ذخیره سازی اسناد
 • ایجاد دسته جمعی مخاطبان و اسناد
 • مشاهده گزارش های آماری
 • اعتبارسنجی و بررسی اصالت سند

وب سرویس های API
 • احراز هویت آنلاین با متد بیومتریک
 • امضای دیجیتال بر اساس استاندارد PKI
 • رمزنگاری و ذخیره سازی اسناد